İŞİN UZMANI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

KALİTE VE GÜVENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

PROFESYONEL EKİP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

7/24 DESTEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Biz Kimiz?

ŞAHİN RESTORASYON VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Şahin Restorasyon olarak başta Restorasyon ve İç Mimari olmak üzere inşaat sektöründeki faaliyetlerimizi başarı ile sürdürmekteyiz. 2009 yılından bu güne sürdürdüğümüz çalışmalarımızla kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve müşteri memnuniyetini prensip edinerek, alanında uzman ve sektörün tanınmış isimlerinden oluşan ekibimizle yüksek kalitede hizmetler vermekteyiz. Uzman ekip ve kaliteli malzemenin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan projeleri, müşteri memnuniyeti ile olgunlaştırarak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş değerler çerçevesinde ve söz verilen zaman aralığında projelerimizi tamamlamaktayız. Ben ve ekibim sizlere daha nitelikli yaşam ve iş alanları sunabilmek, mevcut yapılarınızı koruyarak modernize etmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için buradayız.

ŞAHİN RESTORASYON VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

İMAR BARIŞI

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması.

TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONU PROJELENDİRME

• Rölöve – Restorasyon – Restitüsyon – Rekonstrüksiyon Projelerinin Hazırlanması

TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONU UYGULAMA

• Ahşap Restorasyon
• Taş Restorasyonu
• Duvar resimleri ve bezemelerin renovasyon , konservasyonu
• Güçlendirme

İÇ MİMARİ PROJELENDİRME

• Rölöve – Restorasyon – Uygulama – 3D Projelerinin Hazırlanması

İÇ MİMARİ UYGULAMA

• Anahtar Teslim Proje Uygulama
• Mobilya Uygulama
• Mutfak – Banyo

Klinik – Poliklinik – Muayenehane Proje ve Uygualaması

Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun Klinik, Poliklinik, Muayenehane Uygulamaları

BİLGİLENDİRME

İMAR BARIŞI NEDİR?

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için 31.10.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.

Başvurularınızı doğru ve Bakanlığın belirlemiş olduğu şartlara uygun şekilde gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan ekibimiz siz vatandaşlarımızın hizmetindedir. Unutmayın son gün 31 ekim 2018 !


Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili olarak, müracaatta bulunabilirsiniz. Unutmayın! Müracaat için son gün 31/10/2018

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ve Ödemesi

Yapı Kayıt Belgesi, yapının bulunduğu arasanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranındadır. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanlarının ayrı ayrı belirlenen katsayı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

Yapı maliklerini, yapı kayıt belgesi bedeline, karma kullanımlı binalarda bağımsız birimlerinin konut veya işyeri olmasına göre belirlenen bedel miktarında, konut veya ticaret olarak tek kullanımlı yapılarda ise eşit olarak katılmak zorundadır.

Yapının tamamını etkilemeyen aykırılıklarda aykırılık hangi bağımsız bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.

Yapı kayıt belgesi müracaatı için bakanlığa hemen ödeme yapmanız şart değildir. İşlemlerinin başlatılır, kayda girer. Belirlenen bu bedelleri ise en geç 31/12/2018 tarihine kadar ödeyebilir akabinde yapı kayıt belgenizi teslim alabilirsiniz. Yapı kayıt belgenizi teslim alana kadar firmamız takibini sizin yerinize yapacaktır.

Yapı Kayıt Belgesinin Kullanım Yerleri

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuata tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi isteniliyor ise, Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelinin 2. kez ödenmesi ile tüm tapu maliklerinin muvafakatı olması şartıyla Kat Mülkiyeti tesisi sağlanması mümkündür.

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım tadilatları yapılabilir.

Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Uzmanından destek almadan imar barışına e-devlet üzerinden başvurmanın riskleri var mı ?

Bu soruya sağlıklı cevap verebilmek için;

İmar barışının dayanağı olan 18 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7143 sayılı yasanın 16. Maddesi ile, İmar Kanunu’na eklenen Geçici Madde 16’yı ve ardından da 6 Haziran 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar” başlıklı Tebliği incelememiz gerekecektir.

İmar Kanunu Geçici Madde 16’nın ilk fıkrasının son cümlesi aynen şöyledir;

“Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Demek ki imar affından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın, imar affına başvuru yapabilmeleri için;

1- Başvuruya konu yapının ve arsanın mülkiyet durumunu

2- Yapının sınıfını ve grubunu

3- Diğer hususları

İyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü yasa koyucu açıkça yapı sahibinin beyanına göre bilgilerin sisteme kaydedileceğini belirtmiştir.

Buradaki diğer hususlar nelerdir sorusu akla gelebilir!!

Diğer hususlar; yapı ruhsatı var mı yok mu, yok ise bu hususun belirtilmesi; ruhsat var ise ne tür bir imara aykırılık olduğunun da iyi belirlenip tespit edildikten sonra sisteme girilmesi gerekmektedir. Ayrıca bir bağımsız bölüm için mi yoksa yapının tamamı için mi başvuru yapılması gerekiyor gibi hususların da iyi bilinmesi gerekmektedir.

Peki bu bilgiler yanlış girildiğinde ne olacaktır ? Vatandaşın bu hususta sorumluluğu var mıdır ? Var ise bu sorumluluğun kapsamı nedir? Vatandaşı bekleyen tehlike ve riskler nelerdir?

Bu soruya cevap verebilmek için hemen Bakanlıkça yayınlanan Usul ve Esaslara göz atmamız gerekmektedir.

HAKKINIZDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULABİLECEK

“Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar” isimli Tebliği’n ‘DENETİM’ başlıklı 10. Maddesinin 2. Fıkrası aynen şöyledir:

“Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.”

Demektedir. Yani yalan söylememiş olmanız bir şeyi değiştirmiyor. Yanlış ve eksik bilgi ile başvuru yaptığınız taktirde, Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan hakkınızda suç duyurusunda bulunulması söz konusu olabilecektir.

Sadece bu da değil. Aynı maddenin 3. Fıkrası da aynen şöyledir:

ÖDEDİĞİNİZ BEDEL İADE EDİLMEYECEK “Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanması neticesini doğurmuş ise, eksik alınan bedel ilgilisinden alınır. Eksik alınan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir ve daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmez.” Demektedir.

Yani yanlış ve eksik bilgi ile başvuru yaptınız ve bu yüzden Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik hesaplanmasına sebep oldunuz. Bu durumda eksik olan kısım da sizden talep edilecektir. Bunu vermediğiniz taktirde belgeniz iptal edilecek ve daha önce yatırmış olduğunuz bedel de size iade edilmeyecektir.

Bu iki riskten kaçınmak ve doğru bir şekilde başvuru yapmak istiyorsanız konusunda uzman kişilerce hazırlanacak İMAR AFFI FİZİBİLİTE RAPORUNUZU edinmek için başvuru linkine tıklayınız gerekli adımları doldurunuz.

Formu Doldurup Gönderin Biz Sizi Arayalım

Başvuru Formu


TAPU BELGESİ YOKSA LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ GİRİNİZ:

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

İLETİŞİM BİLGİLERİ